MAGAZYNOWANIE ZIARNA

Firma AP Trans Energy Sp. z o.o. prowadzi na terenie swojego zakładu w Pawonkowie usługę magazynowania ziarna oraz śruty na magazynie, zbiornikach typu SILOS lub w workach BIG BAG. Umożliwiamy również magazynowanie oleju w zbiornikach pięćdziesięcio-tonowych lub paleto-pojemnikach.

Cennik usługowy:

  • null
    Magazynowanie ziarna lub śruty – 50 zł/tona netto za tydzień.
  • null
    Magazynowanie oleju – 50 zł/tona netto za tydzień.

Uwaga!
Firma AP Trans Energy Sp. z o.o. nie odpowiada za zepsucie się towaru.

Uwaga!

Zmiana przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1318).

Od 1 sierpnia 2019 r. kupujący soję do przetworzenia jest zobowiązany do pobrania od sprzedającego wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych.

Wysokość wpłaty wynosi 0,2 % wartości netto dostawy.

W związku z powyższym należności za dostawy wymienionych towarów dokonane od 01 sierpnia 2019 r. zostaną pomniejszone o wpłaty na wskazane fundusze promocji produktów rolno – spożywczych zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.u. Z 2019 r. Poz. 1318)